Read More

छत्रपती शाहूमहाराज विद्यामंदिर मुले/मुली प्रायमरी स्कूल कासारवाडी- पालकसभा

गुरुजीवर्ल्ड टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने CSR Partner "जानकीदेवी बजाज ग्रामविकास संस्था पुणे" यांच्या सहयोगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या ५ शाळांमध्ये १ली ते १० वी मराठी व सेमी इंग्लिश माध्यमासाठी महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाला अनुसरून Interactive ई-लर्निंग GKlass App व Audio-visual Klassroom दिले आहेत. त्यामधील पि.सी.एम.सी....

Read More

Teacher Training in Privi schools, Mahad.

गुरुजीवर्ल्ड टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने CSR Partner "प्रिव्ही ऑरगॅनिक कंपनी, महाड" यांच्या सहयोगाने महाड तालुक्यातील आसनपोई व कांबळे/धामणे गावातील रायगड जिल्हा परिषद शाळेला ४ थी, ५वी आणि ५वी, ६वी मराठी माध्यमासाठी महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाला अनुसरून Interactive ई-लर्निंग GKlass App व Audio-visual Klassroom दिले आहेत....

Read More

जानकीदेवी बजाज ग्रामविकास संस्थेच्या ५ शाळांसाठी टीचर ट्रेनिंग

गुरुजीवर्ल्ड टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने CSR Partner "जानकीदेवी बजाज ग्रामविकास संस्था पुणे" यांच्या सहयोगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पि.सी.एम.सी. पंडीत जवाहरलाल नेहरू प्रायमरी स्कूल चऱ्होली, पि.सी.एम.सी. छत्रपती शाहूमहाराज विद्यामंदिर मुले/मुली प्रायमरी स्कूल कासारवाडी, पि.सी.एम.सी. क्रीडा प्रबोधिनी विद्यालय उद्यमनगर, पि.सी.एम.सी. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रायमरी स्कूल यशवंतनगर,...

Read More

मॉडर्न हायस्कूलच्या शिक्षकांसाठी रिफ्रेशर ट्रेनिंग

गुरुजीवर्ल्ड टेक्नॉलॉजीजने मॉडर्न हायस्कूल शिवाजीनगर, पुणे येथे ५वी ते ७ वी मराठी व सेमी इंग्लिश माध्यमासाठी महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाला अनुसरून Interactive GKlass e-learning App व Audio-visual Klassroom दिले आहेत. यासाठी १९६१ सालच्या माजी विद्यार्थ्यांचे मोलाचे सहकार्य कंपनीला लाभले आहे. गुरुजीवर्ल्ड टेक्नॉलॉजीज...