Read More

छत्रपती शाहूमहाराज विद्यामंदिर मुले/मुली प्रायमरी स्कूल कासारवाडी- पालकसभा

गुरुजीवर्ल्ड टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने CSR Partner "जानकीदेवी बजाज ग्रामविकास संस्था पुणे" यांच्या सहयोगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या ५ शाळांमध्ये १ली ते १० वी मराठी व सेमी इंग्लिश माध्यमासाठी महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाला अनुसरून Interactive ई-लर्निंग GKlass App व Audio-visual Klassroom दिले आहेत. त्यामधील पि.सी.एम.सी....

Read More

Teacher Training in Privi schools, Mahad.

गुरुजीवर्ल्ड टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने CSR Partner "प्रिव्ही ऑरगॅनिक कंपनी, महाड" यांच्या सहयोगाने महाड तालुक्यातील आसनपोई व कांबळे/धामणे गावातील रायगड जिल्हा परिषद शाळेला ४ थी, ५वी आणि ५वी, ६वी मराठी माध्यमासाठी महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाला अनुसरून Interactive ई-लर्निंग GKlass App व Audio-visual Klassroom दिले आहेत....